Nazad na "projects"

Fiber Optic Coating Line

fiber optic coating, opticki kabl plastiranje

Mašina za plaštiranje optičkih kablova

Mašina za plaštiranje optičkih kablova je po principu rada ista kao i svaka druga mašina za plaštiranje bilo kojih drugih (energetskih ili telekomunikacionih) kablova, ali ipak se po nekim bitnim specifičnostima, koje plaširanje optičkih kablova nosi sa sobom i bitno razlikuje. Ali najbolje je da priču počnemo od početka ...

Od odeje do projekta

Kao i svaki projektat i ovaj je započeo svoj "život" kao lepa ideja u nečijoj glavi. A glavna poenta te ideje bi mogla da se, ukratko, opiše kao:

  1. Napraviti mašinu za plaštiranje optičkih kablova ...
  2. uz što manje uloženog novca i vremena

Dakle, ako želite puzdanu mašinu za što manje novca skoro jedini način da se to postigne je, korišćenje polovnih komponenti od proverenih svetskih proizvođača i sklapanje mašine po principu slagalice. Pre bilo kakvog pokušaja u ovom pravcu, naravno sve komponente moraju biti dovedene u funckionalno stanje i pre svega osmišljena ispravna koncepcija, kako bi se kasniji problemi sveli na najmanju moguću meru.

Projektni zadatak

driven pay-off (pogonjeni odmatač)
kako se radi o optičkom kablu koji je veoma "nežan" kao jedino moguće rešenje za odmatanje je pogonjeni odmatač
ARM server + taping + binder (ispuna, uzdužna traka, vezivanje / konac)
konstukcija optičkog kabla zahteva uvođenje ispune, trake za mehaničku zaštitu i konca za obeležavanje pre ulaska u glavu za plaštiranje