fiber optic coating, opticki kabl plastiranje

Mašina za plaštiranje optičkih kablova

Mašina za plaštiranje optičkih kablova je po principu rada ista kao i svaka druga mašina za plaštiranje bilo kojih drugih (energetskih ili telekomunikacionih) kablova, ali ipak se po nekim bitnim specifičnostima, koje plaširanje optičkih kablova nosi sa sobom i bitno razlikuje. Ali najbolje je da priču počnemo od početka ...

detaljnije o "fiber optic coating line"

spark test 10kV, suvi ispitivac

Visokonaponski "suvi" ispitivač - spark test 10kV

Sonda suvog ispitivača je izrađena od prohramskog lima (spoljašnji/zaštitni deo kao i sama sonda). Izolacija unutrašnje sonde od kućišta sonde od kvalitetnog izolacionog materijala. Potpuna bezbednost za rukovaoca je obezbeđena višestrukim sistemom zaštite - mehanički i elektronski.

detaljnije o "spark test"

Dvostruki namatač - energetika

Dvostruki namatač, pa još sa automatskiom funkcijom prebacivanja, je prava revolucija u odnosu na jednostruke namatače. Revolucija koja se dogodila dosta davno, ali uz upotrebu savremene automatike (PLC, frekventni regulatori, kvalitetna senzotika), upravo sada dobija svoje pravo lice. Jednostavno pritisnite dugme "start" i to je to, maš sve radi sama od sebe.

...

"Double Twist" použavanje energetskih kablova

Veoma interesantan projekat jer je rađen po principu "zadržati samo konstukciju mašine, sve ostalo praviti od nule". Sam projekt i rekonstrukcija mašine u celini je bukvalno urađena u tom maniru: od stare mašine na kraju rekonstrukcije bukvalno ostala samo konstrukcjija mašine, sve ostalo je urađeno potpuno novo - "od nule".

...

Mašina za grubo izvlačenje čelične žice

Automatizacija i kompletna rekostrukcija jedne ovakve mašine nije tako mali "zalogaj" kao što bi na prvi pogled moglo da se čini. Projektovanje, izrada, motaža i puštanje u rad kompletne automatike i elektomotornih pogona. Deset komada DC regulatora SIEMENS 6RA70 i potpuna automatizacija uz pomoć Allen Bradley ML1500 PLC-a.

...

Transportni sistem - topionica

Veoma interesantan projekat jer je rađen po principu "zadržati samo konstukciju mašine, sve ostalo praviti od nule". Sam projekt i rekonstrukcija mašine u celini je bukvalno urađena u tom maniru: od stare mašine na kraju rekonstrukcije bukvalno ostala samo konstrukcjija mašine, sve ostalo je urađeno potpuno novo - "od nule".

...

Kompresor 500kW - SoftStarter

Osavremenjavanje pogona vijačnog kompresora. Zahtev naručioca posla je bio rešavanje problema koji nastaju startovanjem kompresora sange 500kW (asinhroni motor). Režim rada kompresora je veoma nepovoljan jer se radi o kompresoru sa amonijakom kao radnim fluidom, tako da rasterećenje kompresora prilikom zaustavljanja ne dolazi u obzir, jer bi se time amonijak oslobodio u atmosferu (što je nedopustivo), tako da kompresor kod sledećeg pokretanje startuje pod punim opterećenjem. Problem je rešen ugradnjim SoftStarter-a snage 500kW.

...

Regulacija vršne snage

Stalna poskupljenja električne energije nas primoravaju da svakim danom vodimo sve više računa o tome koliko energije trošimo. Na visinu računa za utrošenu električnu energiju pored same energije veliki uticaj imaju i razne druge stavke. Na neke od njih se može veoma lako uticati. Jedna od tih, značajnih stavki je i maksimalna angažovana snaga u toku obračunskog perioda.

...

DC pogon struga

Polovan strug velikih gabarita (precnik zahvata 1.2m) u veoma dobrom mehaničkom stanju, ali kao i obično sa zastarelom automatiko i pogonskim sklopom. Zašto se odreći takve jedne mašine kada uz razumna ulaganja u obnovu automatike i pogonskog sistema može da se dobije mašina čije su performanse potpuno jednake performansama nove mašine, a u nekim aspektima čak i bolje, ali po nauporedivo nižoj ceni.

...