Nazad na "projects"

Spark Test - 10kV

spark test, suvi ispitivac 10kV

visokonaponski "suvi" ispitivač

Sonda suvog ispitivača je izrađena od prohramskog lima (spoljašnji / zaštitni deo kao i sama sonda). Izolacija unutrašnje sonde od kućišta sonde od kvalitetnog izolacionog materijala. Potpuna bezbednost za rukovaoca je obezbeđena višestrukim sistemom zaštite - mehanički i elektronski.

spark test, suvi ispitivac 10kV

Tehnički opis

"Spark Test" - suvi ispitivač se sastoji od dva dela koja mogu biti isporučena zajedno u komletu ili odvojeno - pojedinačno.

  1. Upravljačka jedinica
  2. Visokonaponska sonda

Upravljačka jedinica

Upravljačka jednica sadrži sve potrebne komponente za generisanje i regulaciju visokog napona, kao i komponente za merenje, detekciju i signalizaciju proboja (zvučnu i svetlosnu signalizaciju). Kao i sve potrebne elemente zaštite.

Osigurana je četvorostuka bezbednost rukovaoca:

  • 1) Zaštitni poklopac VN sonde koji sprečava dodir rukovaoca sa VN delom sonde u toku rada uređaja
  • 2) Zaštitini prekiač na poklopcu sonde koji automatski isključuje visoki napon kod otvaranja poklopca sonde
  • 3) Strujni nivo detekcije proboja < 2mA što je znatno niže od dozvoljenog napona dodira (50mA)
  • 4) U slučaju zakazivanja svih prethodnih načina zaštite, struja kratkog spoja VN trafoa je Iks. < 10mA, što je i dalje daleko ispod dozvoljenog napona dodira od 50mA

Visoko-naponska sonda

spark test, suvi ispitivac 10kV, sonda

VN sonda je izrađena od visokokvalitetnih materijala koji obezbeđuju dug radni vek i pouzdani rad. Samo telo sonde (zaštitni deo sonde) je izrađen od kvalitetnog prohromskog lima debljine 2mm, kao i unutrašnji (radni) deo sonde. Kvalitetan prohromski lim pored lepog izgleda sonde i mehaničke otpornosti sonde obezbeđuje i otpornost na nepovoljne radne uslove, kao što je prisustvo vode (otpornost na koroziju i lako skidanje naslaga kamenca). Upotrebljeni su kvalitetni izolacioni materijali (izolacija unutrašnjeg VN dela sonde, kao i VN napojni vod).

Što se tiče dela koji je u stalnom dodiru sa proizvodom (kablom), on može biti izrađen u različitim oblicima, u zavisnosti od namene uređaja:

  • Prohromski lanac, za spore mašine i glatke proizvode
  • Prohromske perle - kuglice, za spore i srednje brze mašine
  • Prohromska ili mesingana četka, za brze mašine
  • "Veveričji kavez" - prohromski, za velike prečnike proizvoda sa neravnom površinom